email


 


AeroSeal säkerhetsplomber
Hur noga du än låser in värdeföremål kommer någon någonstans att vilja öppna låset. När det
gäller svinn på arbetsplatsen, kan det vara överraskande lätt att någon faller för frestelsen.
Vad du än behöver säkra avskräcker AeroSeal säkerhetsplomber olovligt öppnande eller användande.
En obruten plombering från Skandinaviens ledande tillverkare av säkerhetsplomber betyder också en
identifierad och obruten leverans från packning till avlämnande. Signed - Sealed - Delivered